Available courses

Self enrolment

วาทการสำหรับครู ภาคความรู้ทั่วไป

วาทการสำหรับครู ภาคความรู้ทั่วไป

วาทการสำหรับครู ภาคความรู้ทั่วไปClasses Start : February 25, 2...
Course
Self enrolment

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา Classes Start...
Course
Self enrolment

องค์การและการจัดการ

องค์การและการจัดการ

องค์การและการจัดการClasses Start : DEC 27 , 2021Classes End :&...
Course
Self enrolment

Innovation Management

Innovation Management

Classes Start : August 2, 2021Classes End :  August 2, 20...
Course
Self enrolment

การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ

การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ

Classes Start : August 1, 2021Classes End :  August 1, 20...
Course
Self enrolment

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

Classes Start : July 31, 2021Classes End :  July 31, 2022...
Course
Self enrolment

การจัดการดำเนินงาน

การจัดการดำเนินงาน

Classes Start : June 10, 2021Classes End : June 10, 2022แนะนำรายวิช...
Course
Self enrolment

ทักษะเปียโน (Piano Skill)

ทักษะเปียโน (Piano Skill)

ทักษะเปียโน Classes Start : June 10, 2021Classes End : June 10...
Course
Self enrolment

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์Classes Start : JAN 12, 2021Classes End...
Course
Self enrolment

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์Classes Start : JAN 11, 2021Classes End : JAN ...
Course
Self enrolment

การออกแบบและผลิตเสียง

การออกแบบและผลิตเสียง

การออกแบบและผลิตเสียงClasses Start : JAN 11, 2021Classes End : JAN ...
Course
Self enrolment

กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไปClasses Start : Nov 5, 2020Classes End : Oct 1...
Course
Self enrolment

สถิติธุรกิจ

สถิติธุรกิจ

สถิติธุรกิจClasses Start : Sep 6, 2020Classes End : Oct 1, 2021&nbs...
Course
Self enrolment

DIGITAL LITERACY

DIGITAL LITERACY

Digital LiteracyClasses Start : Aug 9, 2022 Classes End :...
Course
Self enrolment

หลักการบัญชี

หลักการบัญชี

หลักการบัญชี/หลักการบัญชีชั้นต้น Classes Start : Aug 13, 2019...
Course
Self enrolment

หลักรัฐศาสตร์

หลักรัฐศาสตร์

หลักรัฐศาสตร์ Classes Start: May 1, 2020 Classes End: July 31, ...
Course
Self enrolment

การปรับตัวทางสังคม

การปรับตัวทางสังคม

รายวิชาปรับตัวทางสังคม Classes Start : Aug 1, 2019 Classes...
Course
Self enrolment

ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา

ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา

ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา Classes Start : Aug 13, 201...
Course

ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้

ขนมไทยพื้นบ้านภาคใต้

 https://youtu.be/WkbVN8eR2iI ชื่อรายวิชา...
Course