การออกแบบและผลิตเสียง

Classes Start : JAN 11, 2021

Classes End : JAN 11, 2022


  

 


ศึกษากระบวนการทำงานด้านการออกแบบเสียงและผลิตเสียงในงานมัลติมีเดีย ขั้นตอนการผลิต ฝึกทักษะในการออกแบบเสียงและผลิตเสียง ฝึกทักษะและเทคนิคการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบเสียง การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเสียงและผลิตเสียง    ทีมผู้สอน